Non

Logo voor een kunstproject
van Wim Salki met betrekking tot
integratie in de multi-culturele
samenleving. [2003]

adrese-mail